Andere ogen ~ Different eyes

You can read the English text below the Dutch text.

1 Andere ogen

Met andere ogen kijken. Wat we zien voedt onze ziel. Langer kijken. Je blik verruimen. Je geest verruimen en je bewustzijn vergroten. Ga door de poort naar de realiteit van je keuze. Laat je verrassen en krijg bevestiging dat het klopt wat je al vermoedt. Je kunt je realiteit creëren, kneden en vormen zoals jij dat wilt. Niets is onmogelijk. Deze kaart moedigt je aan om voorbij kennis en intellect te gaan. Open te staan voor nieuwe ontdekkingen. Ga door de poort en ervaar. Kijk met nieuwe ogen. Zie, met gesloten ogen en voel dan in je hart dat het waar is.

Affirmatie: “Ik zie met nieuwe ogen en voel in mijn hart dat het waar is.”

~~~

English:

Looking with different eyes. What we see feeds our soul. Look longer. Broaden your view. Expand your mind and consciousness. Go through the gate to the reality of your choice. Be surprised and get confirmation that what you already suspect is true. You can create, mold and shape your reality as you wish. Nothing is impossible. This card encourages you to go beyond knowledge and intellect. Be open to new discoveries. Go through the gate and experience. Look with new eyes. See, with closed eyes and then feel in your heart that it is true.

Affirmation: “I see with new eyes and feel in my heart that it is true.”