Beweging ~ Movement

You can read the English text below the Dutch text.

Beweging ~ Movement

Een speciale kaart die zowel de energie van Walvis in zich draagt als een aansporing om in beweging te komen. Om je te bewegen als een (Wal)vis in het water. De Walvis creëert connectie met anderen die mijlenver weg zijn. Met langzame rustige bewegingen glijdt hij door het water. Het water draagt intense geluiden vol met informatie naar de andere kant. Naar iedereen die het wil horen en er open voor staat. Wat wil jij in beweging brengen, vraagt deze kaart je? Wat wil jij door het water laten dragen naar een andere kant? Welke boodschap mag de wereld in? Sta je al in de startblokken maar houdt iets je tegen? Doe het, ga door je angsten heen en zet in beweging waar je het meest gelukkig van wordt. Laat vooral de uitkomst los want misschien bevinden zich juist daar de verborgen parels.

Affirmatie: “Ik deel vol vreugde mijn boodschap met de wereld en laat de uitkomst volledig los.”

~~~

English:

A special card that carries the energy of the Whale as well as an incentive to get moving. To move like a whale in water. The Whale creates connection with others who are miles away. He glides through the water with slow, calm movements. The water carries intense sounds full of information to the other side. To everyone who wants to hear it and is open to it. What do you want to set in motion, this card asks you? What do you want to let the water carry to the other side? What message do you want to send to the world? Are you already starting but is something holding you back? Do it, go through your fears and set in motion what makes you the most happy. Above all, let go of the outcome because maybe that is where the hidden gems are.

Affirmation: “I joyfully share my message with the world and let go of the outcome.”