Andere ogen ~ Different eyes

You can read the English text below the Dutch text.

Buiten de Aarde ~ Outside the Earth

We zijn niet alleen in het Universum, dat wordt ons steeds duidelijker. Steeds meer pellen we onszelf af en maken we contact met onze werkelijke kern. Connectie met alles dat is. Met Spirit, God, de Bron of hoe jij het maar wilt noemen. Jouw connectie met ‘thuis’. Op deze kaart rechts bovenin, kun je een soort voertuig waarnemen met een grote glazen bol eromheen. Er zit zelfs iemand in. Een nieuwsgierig wezen dat net zo verwonderd naar jou kijkt als jij misschien naar hem/haar/het.
Deze kaart vraagt je nieuwsgierig te zijn. Om je open te stellen voor contact. Eerst je liefdevolle afstemming op de Bron en vandaaruit ontvang je nieuwe mogelijkheden.

Affirmatie: “Ik stem mij af op het hoogste goed om mijn horizon te verbreden.”

~~~

English:

We are not alone in the Universe, that is becoming more and more clear to us. More and more we are peeling ourselves away and contacting our true core, connecting with everything that is. With Spirit, God, Source or whatever you want to call it, you are connecting with ‘home’. On this card at the top right, you can see a kind of vehicle with a big glass ball around it. There is even someone in it. A curious being that is looking at you as surprised as you might be at him/her. 

This card asks you to be curious and open up for contact. First your loving attunement to Source and from there you will receive new possibilities.

Affirmation: “I align with the highest good to expand my horizons.”