Contact met Gaia ~ Contact to Gaia

You can read the English text below the Dutch text.

Contact met Gaia ~ Contact to Gaia

Dagelijks contact met Gaia, moeder Aarde. Het liefst op je blote voeten. Op het gras, over het zachte lentegroene mos wandelen, over een herfst bladerdek of met je tenen de koelte van het strandzand voelen. De Aarde voelen en connectie maken. Je volledig laten opladen zodat je weer nieuwe energie hebt. De natuur roept je. Vraagt je om weer of meer te verbinden met de Aarde die jou draagt. Door de connectie te maken en die vooral te ervaren kun je grotere hoogten bereiken. Hogere vibraties ervaren en vervolgens verre reizen maken. Steeds met je beide benen op de grond als basis.

Affirmatie: “Mijn bewuste connectie met Gaia geeft me nieuwe energie.”

~~~

English:

Daily contact with Gaia, Mother Earth. Preferably on your bare feet. On the grass, walking on the soft spring green moss, on an autumn foliage or with your toes feeling the coolness of the beach sand. Feeling the Earth and making a connection. Let yourself be fully recharged so that you have new energy. Nature is calling you, asking you to connect again or more with the Earth that carries you. By making the connection and especially experiencing it, you can reach greater heights. Experience higher vibrations and then travel far. Always with both feet on the ground as a basis.

Affirmation: “My conscious connection with Gaia gives me new energy.”