Dimensies ~ Dimensions

You can read the English text below the Dutch text.

Dimensies ~ Dimensions

Merk je dat je de laatste tijd regelmatig van die ‘toevallige’ dingen tegenkomt? Droom je vaker en zijn het aparte dromen? Schrijf ze op. Ze geven je veel informatie. Informatie over je verlangen, je angsten, eventuele blokkades. Voel je je de laatste tijd meer aangetrokken tot het onderzoeken van de realiteit waarin je leeft? Vraag je je af wat je hier nu werkelijk komt doen? De Aarde is in een veranderingsproces en jij hebt ervoor gekozen om deel uit te maken van dit proces. Maak contact met deze kaart. Observeer wat er met je gebeurt. Wat zie je en wat voel je? Nu je deze kaart hebt gekozen word je gevraagd om je af en toe eens terug te trekken in stilte en je af te stemmen op nieuwe Dimensies, Gidsen, Engelen, Natuurwezens. Steeds vanuit de afstemming met de Bron, de Hoogste Energie.
Zo ontvang je alle antwoorden.

Affirmatie: “Ik ben mij ervan bewust dat ik onderdeel ben van een groter plan en stem mij af op Liefde.”

~~~

English:

Have you noticed that you regularly encounter such “accidental” things lately? Do you dream more often and are they unusual dreams? Write them down. They give you a lot of information about your desires, your fears, and possible blockages. Have you been feeling more attracted lately to examining the reality in which you live? Do you wonder what you are really doing here? The Earth is in a process of change and you have chosen to be part of this process. Meditate on this card. Observe what happens to you. What do you see and what do you feel? Having chosen this card, you are asked to withdraw into silence once in a while and tune in to new dimensions, guides, benevolent angels and nature beings. Always in alignment with Source, the Highest Energy.

In this way you will receive all the answers.

Affirmation: “I am aware that I am part of a greater plan and align myself with Love.”