Eigen Wijsheid ~ Own Wisdom

You can read the English text below the Dutch text.

Eigen Wijsheid ~ Own Wisdom

Iets boven het midden van deze kaart is heel duidelijk het gezicht van een man te zien. Deze man weet exact wat hij wel en niet wil. Heel duidelijk legt hij de brug tussen de zichtbare en de niet zichtbare wereld. Aan de rechterkant zijn gidsen te zien en aan de linkerkant de dualiteit op de Aarde. Er straalt kracht uit zijn vastberaden blik. Hij heeft het niet nodig dat iemand hem vertelt hoe hij zijn leven moet leven. Hij heeft zijn eigen wijsheid. Deze kaart vraagt je om je innerlijke leiding te volgen en je eigen wijsheid uit te spreken. De energie van deze kaart is verbonden met het Keelchakra. Je lijntje met de niet zichtbare wereld is sterk aanwezig en je kunt vertrouwen hebben. Ook al voelt het alsof je in een wereld van chaos leeft. Weet dat dit jouw ervaring is van contrasten.

Affirmatie: “Mijn eigen wijsheid is een groot geschenk. Afstemming brengt me stilte wanneer er storm is”

~~~

English:

Just above the centre of this card, you can see very clearly the face of a man. This man knows exactly what he does and does not want. Very clearly he is the bridge between the visible and the invisible world. On the right side you can see his guides and on the left side the duality on Earth. His determined gaze radiates strength. He does not need anyone to tell him how to live his life. He has his own wisdom. This card asks you to follow your inner guidance and express your own wisdom. The energy of this card is connected to the Throat Chakra. Your line to the non-visible world is strong and you can have faith. Even though it feels like you are living in a world of chaos. Know that this is your experience of contrasts.

Affirmation: “My own wisdom is a great gift. Alignment brings me silence when there is a storm.”