Faciliteren ~ Facilitate

You can read the English text below the Dutch text.

Faciliteren ~ Facilitate

Verlang je naar een andere realiteit? Een nieuwe versie van de Aarde waar rust en liefde is? Waar vrede is en schoonheid? Je bent niet de enige. Om daar deel van uit te kunnen maken omringen we ons met mensen die ‘gelijkgestemd’ zijn. Zo juichen we mensen toe met nieuwe verhelderende initiatieven en delen dat graag met anderen. Die ander ziet dat ook en vertelt dat weer door. Door de ander te bekrachtigen maken we onbewust ook contact met onszelf. De ander representeert immers een deel van jou. Wordt de ander succesvol dan is dat vaak een moment van zelfconfrontatie. Deze kaart vraagt je om in je omgeving te kijken welke mensen je inspireren. Grijp deze gelegenheid aan om vervolgens naar je eigen unieke kwaliteiten te kijken die de wereld in willen.
Hup! Op naar een nieuwe realiteit. Eentje waarin jij stralend je eigen plek inneemt en je door anderen laat faciliteren en waarin jij de ander faciliteert zodat je samen naar een nieuwe versie van de Aarde gaat.

Affirmatie: “Samen naar een nieuwe versie van de Aarde gaan maakt me blij en geeft me daadkracht.”

~~~

English:

Do you long for a different reality? A new version of Earth where there is peace and love? Where there is peace and beauty? You are not alone. To be part of that, we surround ourselves with people who are ‘like-minded’. We cheer people on with new enlightening initiatives and like to share that with others. Others see this and pass it on. By empowering others, we unconsciously contact ourselves. After all, the other person represents a part of you. If the other person becomes successful, this is often a moment of self-confrontation. This card asks you to look around you to see which people inspire you. Take this opportunity to look at your own unique qualities that want to enter the world.

Hup! On to a new reality. One in which you radiantly take your own place and allow yourself to be facilitated by others, and in which you facilitate the other so that together you move towards a new version of the Earth.

Affirmation: “Going together to a new version of the Earth makes me happy and gives me decisiveness.”