Focus 

You can read the English text below the Dutch text.

Focus

Waar richt je je aandacht op? Spreid je je vleugels uit of wacht je op een juist moment om dat te doen? Wat is een juist moment? Is er een juist moment? Of is het zo dat elke beweging, elke observatie, elke initiatie je dichter bij je doel brengt? En vervolgens mag je je afvragen of het doel bepalend is. Zou de reis de waarde bepalen? Misschien is deze situatie juist fijn om, net als de vogels, wat in het water te badderen, wat aan jezelf te plukken en je veren wat uit te schudden. Het oude stof eruit zodat je weer nieuwe hoogtes kunt bereiken. Een andere focus misschien. En wellicht word je door de luchtstroom gedragen naar hogere frequenties. Wat is jouw wens?

Affirmatie: “Ik laat me leiden in het moment naar een heldere focus en bereik zo nieuwe hoogtes.”

~~~

English:

Where do you focus your attention? Are you spreading your wings or waiting for the right moment to do so? What is the right moment? Is there a right moment? Or is it that every movement, every observation, every initiation brings you closer to your goal? And then you may ask yourself whether the goal is decisive. Would the journey determine the value? Maybe this situation is just right for you, like the birds, to bathe in the water, to pluck at yourself and to shake out your feathers. Get rid of the old dust so you can reach new heights. A different focus perhaps. And maybe you will be carried to higher frequencies by the air current. What is your wish?

Affirmation: “I allow myself to be led in the moment to a clear focus and thus reach new heights.”