Gedragen ~ Carried

You can read the English text below the Dutch text.

Gedragen ~ Carried

“Klim maar op mijn rug…oeps…op mijn hoofd mag ook hoor. Rust maar uit. Vanuit de stilte en de rust, gekoesterd vanuit mijn hart, mag je wachten op het moment dat je er helemaal mag zijn. Je hoeft geen haast te hebben. Alles gaat in perfecte timing. ” De baby op het hoofd van de hond geeft zich helemaal over en vertrouwt erop dat alles goed is. Tegelijkertijd vindt er overdracht van informatie plaats. Wat is jouw connectie met dieren? Heb je een speciaal dier in je directe omgeving, maak daar dan contact mee en ontvang een schat aan informatie.

Affirmatie: “Volledig gedragen stel ik mij open voor communicatie vanuit het dierenrijk”

~~~

English:

“Climb on my back…oops…on my head is also possible. Just rest. From the silence and the peace, cherished from my heart, you may wait for the moment that you may be there completely. There is no need to be in a hurry. Everything happens in perfect timing. “The baby on the dog’s head surrenders completely and trusts that all is well. At the same time, a transfer of information takes place. What is your connection with animals? If you have a special animal in your immediate environment, connect with it and receive a wealth of information.

Affirmation: “Fully carried, I open myself for communication from the animal kingdom”