In Spirit’s Light

You can read the English text below the Dutch text.

In Spirit's Light

Wandelen in het Licht van de Bron brengt meer kracht, meer liefde, meer vertrouwen, meer doorzettingsvermogen en meer bescherming. Je kunt dat opbouwen door direct in de ochtend bij het wakker worden jezelf op te vullen met Licht en Liefde vanuit de Bron. Misschien heb je wel een herinnering van het ervaren van Spirit’s Light. Hoe klein ook, hoe kort ook. Begin daar iedere ochtend mee, voordat je je bed uitstapt. Wanneer je dat doet, ontstaan er vanzelf meer en weer nieuwe mooie situaties. Zo krijg je bevestiging dat wanneer je in het Licht van Creatie loopt, dat het steeds beter wordt. Het enige dat je hoeft te doen is je iedere ochtend op te vullen met Licht en Liefde vanuit de Bron en jezelf daar gedurende de dag aan te herinneren.

Affirmatie: “Ik vul mij op met licht en liefde vanuit de Bron.”

~~~

English:

Walking in the Light of Source brings more power, more love, more confidence, more perseverance and more protection. You can build that up by filling yourself with Light and Love from Source first thing in the morning when you wake up. Perhaps you have a memory of experiencing Spirit’s Light. However small, however brief. Start with that every morning before you get out of bed. When you do, more and more beautiful situations will arise. Thus you will get confirmation that when you walk in the Light of Creation, things are getting better and better. The only thing you have to do is to fill up yourself with Light and Love from Source every morning and remind yourself of this during the day. 

Affirmation: “I fill myself up with Light and Love from Source.”