Living Legacy

You can read the English text below the Dutch text.

Living Legacy

Onze voetafdrukken op de Aarde laten veel zien over wie we zijn. Een ferme afdruk impliceert kracht of misschien wel dwang. Een lichte, minder zichtbare afdruk zoals op deze kaart te zien is zou subtiliteit, voorzichtigheid of een verlangen kunnen weergeven. Welke afdruk zou jij achter willen laten wanneer je niet meer fysiek aanwezig bent in deze realiteit? Wat zou je anderen mee willen geven? De voet in deze kaart staat gedeeltelijk in het water en gedeeltelijk op het land. Het water, de stroming, de emotie. Het rode, de Aarde, stevigheid, het nuchtere, een mooie basis. Beide zijn nodig. Zowel je voeten stevig op de grond als je sensitiviteit. Je wordt gevraagd om hier mee bezig te zijn. Om niet achteraf iets na te laten maar om een ‘Living Legacy’ te zijn. Dat klinkt heel krachtig en dat is het ook. En jij kunt dat!

Affirmatie: “Vol vertrouwen creëer ik tijdens mijn leven mijn authentieke afdruk.”

~~~

English:

Our footprint on Earth reveals much about who we are. A firm print implies strength or perhaps force. A light, less visible print like the one on this card might represent subtlety, caution or desire. What imprint would you like to leave behind when you are no longer physically present in this reality? What would you like to give to others? The foot in this card is partly in the water and partly on land. The water, the current, the emotion. The red, the Earth, solidity, the sober, a good foundation. Both are needed. Both your feet firmly on the ground and your sensitivity. You are asked to be engaged in this, not to leave something behind but to be a ‘Living Legacy’. That sounds very powerful and it is. And you can do it!

Affirmation: “With confidence I create my authentic imprint during my life.”