Mount Shasta

You can read the English text below the Dutch text.

Mount Shasta

Mount Shasta is een plek die bekend staat om zijn prachtige energie. Een diamant in het landschap wordt het ook wel genoemd. Deze plek staat ook bekend als ‘het nieuwe uitnodigende’. De plek waar ruwe, zuivere niet vervormde energieën de wereld binnen komen. De berg representeert voor veel mensen ook het collectief bewustzijn. Het contact met Spirit. Het is vooral een plek waar oude wijsheid en nieuwe inzichten elkaar afwisselen. Regelmatig zijn er bijzondere waarnemingen, of dat nu bijzondere luchtstromen zijn of buitenaardse voertuigen. De uil die je kunt waarnemen in deze kaart vraagt je contact te maken met oude wijsheid en zo nieuwe inzichten binnen te laten stromen. Neem rustig de tijd om deze kaart op je in te laten werken. Het brengt je in contact met passie, levensvreugde en de dans van het leven.

Affirmatie: “Ik laat oude wijsheid zich in een vernieuwende vorm aandienen.”

~~~

English:

Mount Shasta is a place known for its magnificent energy. It is also called a diamond in the landscape. This place is also known as ‘the new inviting one’. The place where raw, pure, undistorted energies enter the world. For many people the mountain also represents the collective consciousness and the contact with Spirit. It is especially a place where old wisdom and new insights alternate. Regularly there are special sightings, whether they are special air currents or extraterrestrial vehicles. The owl that you can perceive in this card asks you to contact old wisdom and to let new insights flow in. Take your time to let this card work on you. It brings you into contact with passion, joy and the dance of life. 

Affirmation: “I allow old wisdom to present itself in a new form.”