Parallellen ~ Parallels

You can read the English text below the Dutch text.

Parallellen ~ Parallels

Wist je dat er parallelle werelden zijn? Andere versies van de Aarde, andere versies van jou in een net even iets andere realiteit. Deze tekening laat zien dat iets simultaan kan bestaan. 16 vakjes. Als je ze individueel bekijkt zijn ze anders dan het vakje ernaast, erboven of eronder. De 4 onderste vakjes in het midden maken 1 afbeelding. Je kunt daar een gedaante waarnemen. Ook de 2 vakjes boven in het midden. Sommigen vakjes lopen in elkaar over. Ze zijn er allemaal tegelijk.
Allemaal NU. Geen verleden, geen toekomst, alleen Nu. Deze kaart vraagt je om in het huidige moment steeds te ervaren en te voelen wat er werkelijk is. Onderzoek en laat oude overtuigingen los. Vervang ze voor nieuwe ontdekkingen. Sta open voor de andere JIJ.

Affirmatie: “Ik ben volledig in het moment en sta open voor het nog onbekende

~~~

English:

Did you know that there are parallel worlds? Other versions of Earth, other versions of you in a slightly different reality. This drawing shows that something can exist simultaneously. 16 boxes. If you look at them individually, they are different from the box next to them, above them or below them. The four bottom squares in the middle make one image. You can see a shape there. Also the 2 squares above in the middle. Some of the squares run into each other. They are all there at the same time. 

All is NOW. No past, no future, just NOW. This card asks you to experience and feel what is really there in the present moment. Investigate and let go of old beliefs. Replace them with new discoveries. Be open to the other YOU.

Affirmation: “I am fully in the moment and open to the unknown”