Theta frequentie ~ Theta frequency

You can read the English text below the Dutch text.

Theta frequentie ~ Theta frequency

Los maken van het dagelijks leven vraagt discipline. Zeker als er veel ballen in de lucht gehouden moeten worden. Uren in een lotushouding zitten is niet altijd de oplossing. Een rustig plekje opzoeken, fijne muziek op de achtergrond is vaak al voldoende. Mijmerend voor je uitstaren, gedachten laten komen en gaan. Juist in deze staat van Zijn maak je contact met onbewuste delen in jezelf. Je hersengolven gaan dan naar een Theta frequentie. Een wastekening maken gebeurt in een Alpha frequentie. Je bent ontspannen maar nog wel alert. Ga je daarna die tekening bekijken, mijmerend, dan kom je in de Theta staat. Dat is de ‘net voor het slapengaan’ staat, van dagdromen. Om naar diepere lagen van je bewustzijn te reizen is dit een vruchtbare frequentie.  Antwoorden ontvangen zonder enige druk. Nieuwe ingevingen over je volgende beste stap bijvoorbeeld. Neem rustig de tijd om deze kaart tot je te nemen en verwonder je over de informatie die je dan ontvangt.

Affirmatie: “Ik mijmer en laat los, ik mijmer en laat los, ik mijmer en laat alles even heerlijk los.”

~~~

English:

Detaching from daily life requires discipline. Especially when there are many balls to keep in the air. Sitting in a lotus position for hours on end is not always the solution. Finding a quiet place, having nice music in the background is often sufficient. Staring ahead, letting thoughts come and go. It is precisely in this state of Being that you make contact with unconscious parts of yourself. Your brainwaves then go to a Theta frequency. Creating a drawing happens in an Alpha frequency. You are relaxed but still alert. If you start to look at the drawing afterwards, while musing, you will enter the Theta frequency. That is the ‘just before going to sleep’ state of daydreaming. This is a fertile frequency for travelling to deeper levels of consciousness.  Receiving answers without any pressure. For example, accessing new ideas about your best next step. Take your time to absorb this card and allow yourself to be amazed about the information you receive.

Affirmation: “I muse and let go, I muse and let go, I muse and let go of everything.”